8 NGUYÊN TẮC GIÚP BẠN TẠO ĐƯỢC THIỆN CẢM KHI ĐI LÀM VÀ THỰC TẬP (P2)

0
501

 * Nguyên tắc thứ năm:

Thể hiện mức độ gắn bó với tổ chức. Trong một tổ chức sẽ luôn có những người đang đóng góp những giá trị cốt lõi cho công ty, việc bạn khai thác và nắm bắt được tâm lý của những người này, sẽ giúp bạn trở thành một phần của tổ chức trong tâm trí mọi người xung quanh.

* Nguyên tắc thứ sáu:

Đừng đòi hỏi công ty phải làm việc chuyên nghiệp và môi trường chuyên nghiệp. Khi ngoài kia còn rất nhiều người như bạn, thì hãy nghĩ mình đã hành xử một cách chuyên nghiệp chưa, đóng góp gì được cho tổ chức chưa , trước khi đòi hỏi tổ chức sẽ giúp gì cho mình. Bởi nếu thái độ của bạn, trình độ, tác phong chuyên nghiệp, thì mọi người xung quanh cũng sẽ chuyên nghiệp theo bạn.

 * Nguyên tắc thứ bảy:

Một người vì mọi người, thì mọi người sẽ vì một người. Ai cũng có vấn đề và thời gian cá nhân của mình, cho nên việc bạn hy sinh, đánh đổi thời gian cá nhân để giải quyết vấn đề sẽ tạo được sự tôn trọng, thiện cảm trong mắt nhân viên và cả những nhà lãnh đạo trong tổ chức đó.

* Nguyên tắc thứ tám:

Khi nghỉ phép, cố gắng thông báo trước ít nhất 3 ngày, nhưng tốt nhất là 7 ngày để công ty có sự chuẩn bị, sắp xếp thay thế nhân sự thay thế đảm nhận, giải quyết những công việc thường ngày và tồn đọng của bạn. Hãy là người nghỉ phép có trách nhiệm. Chúc bạn có một kỳ thực tập thành công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here